Jan Psota
publicista – grafik – kronikář

Hledání pozapomenuté historie, její pochopení a předávání současným a budoucím generacím se již neodmyslitelně stalo součástí mého každodenního života. Je zábava neustále něco objevovat a tvořit, zvlášť když je člověk vlastenecky založený a může společnosti přispět tím, co ho baví a čím vyniká. Pakliže výsledky mého úsilí vykreslí na tvářích úsměvy z porozumění nebo odkryjí dávno vyprchané vzpomínky, pak to můžeme považovat za skutečné vítězství...

Jan Psota


AKTUÁLNĚ

Číst nás baví: čteme pro Vás

Tady je jedna z prvních letošních akcí, která je připravována ve spolupráci s Městskou knihovnou v Českém Brodě. Tento tradiční pořad je koncipován jako čtení z literárních titulů, tak bychom si mohli představit i nějaké knižní novinky chystané na rok 2017. Pořad se uskuteční 30. března 2017 od 18 hodin v prostorách Městské knihovny v Českém Brodě, náměstí Arnošta z Pardubic čp. 1. Těším se na čtenáře a příjemné povídání v prostorách mé almy mater. Pozor milí čtenáři, kapacita knihovny není sálová, proto se raději předem informujte a rezervujte na 321 622 383.


Milí čtenáři, nezadržitelně se blíží zrod nové knihy, knižní novinky, která se bude zabývat topografií (historií domů a selských usedlostí) Rostoklat a Nové Vsi II. Rostoklaty se tuto publikaci chystají představit veřejnosti o slavnostním křtu v sobotu 22. dubna 2017 od 13.55 v kostele sv. Martina v Rostoklatech. Oslavíme nejen příchod nové publikace, ale i desetileté trvání generálních oprav a desetileté působení Jana Psoty na postu kronikáře. Jste srdečně vítáni.


Túra za humna Škvorce 6. května 2017

Milí přátelé, po značném úspěchu listopadového pořadu Podzimní procházka Škvorcí se pořadatelé opět sešli, aby pro Vás připravili další komentovanou vycházku. Tentokrát vyrazíme v sobotu 6. května 2017 od 13.00 hodin na túru po okolí Škvorce, kde společně objevíme barokní památky rozseté za humny městečka. Navštívíme sochu sv. Donáta, prohlédneme si kostel sv. Jiří na Hradešíně, ale i morový sloup škvoreckého sládka. Zakončení sobotního poledne zakončíme v sále hostince U Zálabských, kde si u chutného občerstvení promítneme raritní a nikdy neviděné snímky z navštívených míst. Sraz je u barokního špýcharu ve Škvorci a vycházíme ve 13 hodin.


Neznámý svobodný dvůr v Břežanech na Českobrodsku

1605-1667

Tak zní "pracovní" název jednoho ze současných badatelských zájmů a náplň nového projektu Jana Psoty. Jeho cílem bude publikování nové recenzované studie, v níž bude odborné i laické veřejnosti za využití nezpracovaných archivních pramenů a prosopografického zhodnocení představen zcela neznámý svobodný dvůr v Břežanech II. Dvůr obývalo několik poddanských rodin z řad císařských úředníků a členů drobné šlechty, mezi nimiž se tato práce pokusí podchytit i vazby na rodinu dánského hvězdáře Tycho Brahe. 

Předpokládaný termín dokončení / publikování : únor 2017 / 2018.


Nová naučná stezka - NS Městský okruh Úvaly aneb 11 let tvorby informačních tabulí v regionu

Na období let 2017 / 2018 se připravuje projekt tvorby nové naučné stezky pro město Úvaly. Trasa stezky, jednotlivá témata, zastavení, doplňující prvky i počet informačních panelů jsou zatím v jednání a hledání vhodného dotačního titulu. V prosinci roku 2015 zpracoval Jan Psota první tři "testovací" panely pro oblast lomu Škvorajda, rybníků na Slovanech a tvrze Hostyně - Hostína. Do příprav budou zapojeni odborníci z řad geologů, archeologů i historiků umění. Stezka bude graficky navazovat na Naučnou stezku Králičina - Škvorecká obora z roku 2011.

Více informací o dosud zpracovaných informačních panelech a naučných stezkách s participací Jana Psoty najdete zde: 


KNIŽNÍ NOVINKY

Vážení přátelé, milí čtenáři, 2. července 2016 byla u příležitosti konání slavnosti Břežany II v čase vydána nová odborná publi-kace: BŘEŽANY II a jejich historie, která přepisuje dějiny a nejstarší písemnou zmínku o obci z roku 1316, zároveň přináší za podpory medievistických edic, nevydaných archivních pramenů a studií zcela nový pohled natuto malebnou obec na Českobrodsku. Kniha přináší informace o drobných profánních a sakrálních památkách, lomu Chrástnice, ale mapuje i životy 4 významných osobností obce, kterým byla na oslavách odhalena pamětní deska. Kniha má 48 stran. Její součásí jsou erby usedlých šlechtických rodů.

Publikace je dostupná na OÚ Břežany II 32. Více info: http://www.brezanyii.cz/ 


Reportáž o úspěšné publikaci Klepec - vrch na Kolínsku otištěnou v měsíčníku Újezdský zpravodaj 7-8/2016 (zpravodaj městské části Praha 21 - Újezd nad Lesy) si můžete přečíst zde:

Pro obrovský zájem čtenářské veřejnosti a pro úplné rozebrání původního nákladu 1 500 je pro rok 2017 uvažováno o dotisku!

Vážení přátelé, milí čtenáři, 16. dubna 2016 byla u příležitosti konání 10. ročníku regionální kulturní akce Den Země na Klepci vydána populárně-naučná publikace 8členného autorského kolektivu: KLEPEC - Vrch na Kolínsku, která se zabývá nejen významem této Přírodní památky, její historií, těžbou nerostných surovin, ale popisuje za poslední tři století i řadu uskutečněných tradic a kulturních akcí, vědeckých výzkumů až po současný pohled na tuto v mnoha ohledech nedoceněnou lokalitu. Právě geo-morfolog RNDr. Josef Rubín z AOPK ČR zde odhaluje zcela novou vědeckou hypotézu o vzniku vrchu, která vrch Klepec nově zhodnotí. Kniha má 128 stran a 230 fotografií.

Kniha je dostupná v IC Úvaly, IC Český Brod, OÚ Tismice, OÚ Přišimasy, OÚ Doubek, OÚ Tuklaty, OÚ Rostoklaty. Více info: http://www.uvaly.cz/klepec/ 

Další knihy a drobné tisky od Jana Psoty najdete zde:


PŘIPRAVUJE SE

Zde se můžete seznámit s projekty, které čekají na své zpracování, nebo jsou v počátečních fázích realizace. Řazeny jsou chronologicky dle harmonogramu dokončení. Máte tak bezprostřední informaci o tom, kdy můžete očekávat nový přírůstek do Vaší knihovny nebo otevření zbrusu nové naučné stezky/informační tabule v obci/regionu. Projekty mají pracovní názvy, které se mohou změnit. Informace jsou průběžně aktualizovány a zpřesňovány.

Kniha

Kniha

Studie

Kniha

V8 - Historie domů a selských usedlostí v Rostoklatech (03/2017)

V8 - Historie obcí Tuklaty a Tlustovousy (06/2017)

Dějiny neznámého svobodnického dvora v Břežanech II (2018)

V8 - Zaniklé vesnice a středověká sídla na Českobrodsku (2017-2021)

Zde je vyhodnocení dotazníkové ankety, týkající se volby nového literárního projektu na Česko-brodsku. Mile mě překvapil Váš zájem a děkuji za využití možnosti zapojit se do hlasování, které probíhalo od 15. 6. 2016 do 31. 7. 2016. Celkem se ankety zúčastnilo 177 hlasujících. Po vyřazení 1 prázdné responze jsme na 176 platných hlasech.

Ze 176 respondentů 79 čtenářů volilo zpracování Knihy o zaniklých středověkých vesnicích a šlechtických sídlech na Českobrodsku (osady a tvrze od Úval a Klánovického lesa po okolí Českého Brodu). Pomyslné 2. místo obsadil s počtem 61 hlasů projekt Knihy o škvoreckém panství (historie jednotlivých obcí, zámek ve Škvorci). Za ním se s počtem 27 hlasů umístila Kniha o pověstech a legendách Českobrodska (tajné chodby, nadpřirození tvorové, poklady, osobnosti) a Rozšířená reedice Drobných památek v Úvalech a okolí (revize a doplnění úspěšné knihy z roku 2009 o nová fakta, fotografie a památky) získala 5 hlasů.

Sešly se také 4 responze - další náměty ke zpracování: 1) Osudy židovských obyvatel za 2. světo-vé války a po ní a 2) Doba fašizmu a komunismu. (Další 2 hlasy pro zaniklé vesnice a 1 hlas pro Drobné památky uvedené v komentářích neovlivnily celkové výsledky).

Děkuji za Váš aktivní přístup a s přihlédnutím k výsledkům jsem se rozhodl, že v letech 2017-2021 s novým autorským kolektivem zpracujeme zaniklé středověké vesnice a šlechtická sídla na Českobrodsku. Půjde o publikaci V8. Věřím, že se máme na co těšit.