Jan Psota
publicista – grafik – kronikář

Hledání pozapomenuté historie, její pochopení a předávání současným a budoucím generacím se již neodmyslitelně stalo součástí mého každodenního života. Je zábava neustále něco objevovat a tvořit, zvlášť když je člověk vlastenecky založený a může společnosti přispět tím, co ho baví a čím vyniká. Pakliže výsledky mého úsilí vykreslí na tvářích úsměvy z porozumění nebo odkryjí dávno vyprchané vzpomínky, pak to můžeme považovat za skutečné vítězství...

Jan Psota


PROHLÍDKY ZÁMKU SAVOIA CASTLE VE ŠKVORCI - 2017

Milí přátelé. Dovolte mi, abych Vás pozval na dopolední nebo večerní prohlídky zámku Savoia castle ve Škvorci. Rezervujte si prosím svá místa v této události nebo na stránkách https://www.savoia.cz/cs/ První dopolední prohlídka začíná v sobotu 13. května 2017. Po otevření hlavní brány se v 8,30 hodin uskuteční recepce se snídaní a odbitím věžního cimbálu v 9,00 hodin vycházíme na okruh do jednotlivých rekonstruovaných místností zámku a do zámecké zahrady, kde Vás rád seznámím nejen s zajímavou historií zámku. Dozvíte se například, k jakému účelu jsou nyní prostory této památky ze 13. století využívány. Jste srdečně vítáni.

rezervace míst a skupin zde: https://www.facebook.com/events/102677496958112/ 
Pokud by Vám termín prohlídky zámku nevyhovoval, připravili jsme pro Vás několik dalších dopoledních a večerních prohlídek. Těší se na Vás kastelán Honza


NOVÁ KNIHA O ROSTOKLATECH

Milí čtenáři, v sobotu 22. dubna 2017 byla v kostele sv. Martina v Rostoklatech u příležitosti slavnostního rozsvícení kostelního osvětlení pokřtěna zbrusu nová publikace Jana Psoty s názvem Historie domů Rostoklat a Nové Vsi II, která se na 208 stranách zabývá topografií selských usedlostí a veškerých domů na území obce. Zároveň se dotýká vodící historií obou obcí a jejich vztahu ke škvoreckému a černokosteleckému panství. Naleznete v ní odpovědi nejen na otázky vzniku a vývoje názvu obou obcí, jejich nejstarších písemných dokladů, v teoretické části Vás seznámí i s představiteli obce z řad zástupců obce, školy i farnosti. Nezapomíná ani na drobnou demografickou sondu i sakrální a profánní památky obce. Kniha je pro dostupná od 24. dubna 2017 na Obecním úřadu Rostoklaty, objednávejte a rezervujte prosím na telefonu: 321 672 721 v pondělí až pátek 8-13 hodin, nebo v pondělí a středu 17-19 hodin. Přejeme příjemné počtení.


Túra za humna Škvorce 6. května 2017

Milí přátelé, po značném úspěchu listopadového pořadu Podzimní procházka Škvorcí se pořadatelé opět sešli, aby pro Vás připravili další komentovanou vycházku. Tentokrát vyrazíme v sobotu 6. května 2017 od 13.00 hodin na túru po okolí Škvorce, kde společně objevíme barokní památky rozseté za humny městečka. Navštívíme sochu sv. Donáta, prohlédneme si kostel sv. Jiří na Hradešíně, ale i morový sloup škvoreckého sládka. Zakončení sobotního poledne zakončíme v sále hostince U Zálabských, kde si u chutného občerstvení promítneme raritní a nikdy neviděné snímky z navštívených míst. Sraz je u barokního špýcharu ve Škvorci a vycházíme ve 13 hodin.


Za tajemstvím Škvorecké obory a zpět 20. května 2017

Milí přátelé, nejen úvalští. Zvu Vás na komentovanou procházku do Přírodního parku Škvorecká obora - Králičina, která se uskuteční v sobotu 20. května 2017 od 9 hodin. Na jednotlivých zastávkách Vám s ekologem Petrem Urbanem povíme o významných místech této velmi zajímavé lokality ležící v těsném sousedství města. Společně navštívíme středověký hrádek Skaru, střílny knížete Josefa Liechtensteina, starou hráz oborského jezera, Květnickou studánku, klasicistní mostek s ledolamy, unikátně dochovaná rašeliniště nebo dub, kde skončil svůj život František Bartoš. Už v květnu se vydáme Za tajemstvím Škvorecké obory. Jste srdečně zváni.


Neznámý svobodný dvůr v Břežanech na Českobrodsku

1605-1667

Tak zní "pracovní" název jednoho ze současných badatelských zájmů a náplň nového projektu Jana Psoty. Jeho cílem bude publikování nové recenzované studie, v níž bude odborné i laické veřejnosti za využití nezpracovaných archivních pramenů a prosopografického zhodnocení představen zcela neznámý svobodný dvůr v Břežanech II. Dvůr obývalo několik poddanských rodin z řad císařských úředníků a členů drobné šlechty, mezi nimiž se tato práce pokusí podchytit i vazby na rodinu dánského hvězdáře Tycho Brahe. 

Předpokládaný termín dokončení / publikování : únor 2017 / 2018.


Nová naučná stezka - NS Městský okruh Úvaly aneb 11 let tvorby informačních tabulí v regionu

Na období let 2017 / 2018 se připravuje projekt tvorby nové naučné stezky pro město Úvaly. Trasa stezky, jednotlivá témata, zastavení, doplňující prvky i počet informačních panelů jsou zatím v jednání a hledání vhodného dotačního titulu. V prosinci roku 2015 zpracoval Jan Psota první tři "testovací" panely pro oblast lomu Škvorajda, rybníků na Slovanech a tvrze Hostyně - Hostína. Do příprav budou zapojeni odborníci z řad geologů, archeologů i historiků umění. Stezka bude graficky navazovat na Naučnou stezku Králičina - Škvorecká obora z roku 2011.

Více informací o dosud zpracovaných informačních panelech a naučných stezkách s participací Jana Psoty najdete zde: 


KNIŽNÍ NOVINKY

Vážení přátelé, milí čtenáři, 2. července 2016 byla u příležitosti konání slavnosti Břežany II v čase vydána nová odborná publi-kace: BŘEŽANY II a jejich historie, která přepisuje dějiny a nejstarší písemnou zmínku o obci z roku 1316, zároveň přináší za podpory medievistických edic, nevydaných archivních pramenů a studií zcela nový pohled natuto malebnou obec na Českobrodsku. Kniha přináší informace o drobných profánních a sakrálních památkách, lomu Chrástnice, ale mapuje i životy 4 významných osobností obce, kterým byla na oslavách odhalena pamětní deska. Kniha má 48 stran. Její součásí jsou erby usedlých šlechtických rodů.

Publikace je dostupná na OÚ Břežany II 32. Více info: http://www.brezanyii.cz/ 


Reportáž o úspěšné publikaci Klepec - vrch na Kolínsku otištěnou v měsíčníku Újezdský zpravodaj 7-8/2016 (zpravodaj městské části Praha 21 - Újezd nad Lesy) si můžete přečíst zde:

Pro obrovský zájem čtenářské veřejnosti a pro úplné rozebrání původního nákladu 1 500 je pro rok 2017 uvažováno o dotisku!

Vážení přátelé, milí čtenáři, 16. dubna 2016 byla u příležitosti konání 10. ročníku regionální kulturní akce Den Země na Klepci vydána populárně-naučná publikace 8členného autorského kolektivu: KLEPEC - Vrch na Kolínsku, která se zabývá nejen významem této Přírodní památky, její historií, těžbou nerostných surovin, ale popisuje za poslední tři století i řadu uskutečněných tradic a kulturních akcí, vědeckých výzkumů až po současný pohled na tuto v mnoha ohledech nedoceněnou lokalitu. Právě geo-morfolog RNDr. Josef Rubín z AOPK ČR zde odhaluje zcela novou vědeckou hypotézu o vzniku vrchu, která vrch Klepec nově zhodnotí. Kniha má 128 stran a 230 fotografií.

Kniha je dostupná v IC Úvaly, IC Český Brod, OÚ Tismice, OÚ Přišimasy, OÚ Doubek, OÚ Tuklaty, OÚ Rostoklaty. Více info: http://www.uvaly.cz/klepec/ 

Další knihy a drobné tisky od Jana Psoty najdete zde:


PŘIPRAVUJE SE

Zde se můžete seznámit s projekty, které čekají na své zpracování, nebo jsou v počátečních fázích realizace. Řazeny jsou chronologicky dle harmonogramu dokončení. Máte tak bezprostřední informaci o tom, kdy můžete očekávat nový přírůstek do Vaší knihovny nebo otevření zbrusu nové naučné stezky/informační tabule v obci/regionu. Projekty mají pracovní názvy, které se mohou změnit. Informace jsou průběžně aktualizovány a zpřesňovány.

Kniha

Studie

Kniha

V8 - Dějiny Tuklat a Tlustovous (06/2017)

Dějiny neznámého svobodnického dvora v Břežanech II (2018)

V8 - Zaniklé vesnice a středověká sídla na Českobrodsku (2018-2021)

Zde je vyhodnocení dotazníkové ankety, týkající se volby nového literárního projektu na Česko-brodsku. Mile mě překvapil Váš zájem a děkuji za využití možnosti zapojit se do hlasování, které probíhalo od 15. 6. 2016 do 31. 7. 2016. Celkem se ankety zúčastnilo 177 hlasujících. Po vyřazení 1 prázdné responze jsme na 176 platných hlasech.

Ze 176 respondentů 79 čtenářů volilo zpracování Knihy o zaniklých středověkých vesnicích a šlechtických sídlech na Českobrodsku (osady a tvrze od Úval a Klánovického lesa po okolí Českého Brodu). Pomyslné 2. místo obsadil s počtem 61 hlasů projekt Knihy o škvoreckém panství (historie jednotlivých obcí, zámek ve Škvorci). Za ním se s počtem 27 hlasů umístila Kniha o pověstech a legendách Českobrodska (tajné chodby, nadpřirození tvorové, poklady, osobnosti) a Rozšířená reedice Drobných památek v Úvalech a okolí (revize a doplnění úspěšné knihy z roku 2009 o nová fakta, fotografie a památky) získala 5 hlasů.

Sešly se také 4 responze - další náměty ke zpracování: 1) Osudy židovských obyvatel za 2. světo-vé války a po ní a 2) Doba fašizmu a komunismu. (Další 2 hlasy pro zaniklé vesnice a 1 hlas pro Drobné památky uvedené v komentářích neovlivnily celkové výsledky).

Děkuji za Váš aktivní přístup a s přihlédnutím k výsledkům jsem se rozhodl, že v letech 2017-2021 s novým autorským kolektivem zpracujeme zaniklé středověké vesnice a šlechtická sídla na Českobrodsku. Půjde o publikaci V8. Věřím, že se máme na co těšit.