Sem vložte podnadpis

BIBLIOGRAFIE a STUDIE

Na tomto místě najdete přehled publikací, na nichž jsem měl během let možnost pracovat, ať už jako autor, spoluautor, editor, nebo korektor. Nechybí obálky knižních titulů, které jsou ve většině případů dostupné v Informačních centrech, na obecních úřadech, v archivech nebo v muzeích v zájmové oblasti. V následujícím přehledu je vedle publikací od roku 2004 uvedeno několik studií v odborné literatuře. 


2019 Svatováclavské Limuzy 

2019 Doubravčice nad říčkou Šemberou 

© Obec Tismice a Jan Psota

výroční publikace ke 150. výročí kapličky sv. Václava, 43 stran, jednobarevná, limitovaná edice

dostupná na Oú Tismice

© Obec Doubravčice a Jan Psota

výpravná obsáhlá publikace o obci a regionu, 456 stran, 565 fotografií, map, plánů, diagramů a heraldiky.

dostupná na Oú Doubravčice

2018 Pátrání po hrdinech

2017 Dějiny Tuklat a Tlustovous

2017 Historie domů Rostoklat a Nové Vsi II 

© Spolek sousedů a Jan Psota

výroční publikace mapující spoluobčany bojující v 1. světové válce, 96 stran, 100 foto

dostupná v zájmové oblasti


© Obec Tuklaty a Jan Psota

odborný pasport středověké a novověké historie, památky, archeologie, 160 stran, 139 foto

dostupná na Oú Tuklaty a u autora

© Obec Rostoklaty a Jan Psota

topografie, vodící historie obou obcí, památky, demografie, 208 stran, 250 fotografií

dostupná na Oú Rostoklaty, zámek Škvorec a u autora

2016 Břežany II a jejich historie              

© Obec Břežany II 

posun první písemné zmínky, erby drobné šlechty, lokální dějiny, 4 významné osobnosti

dostupná na Oú Břežany II a u autora

vydáno 02/07/2016

2016 Klepec - vrch na Kolínsku               

© Jan Psota

8 autorů, 1 editor, 128 stran, 230 fotografií, tematicky zpracovaná Přírodní památka

dostupná v IC Český Brod, IC Úvaly, Oú Přišimasy, Oú Tismice, zámek Škvorec a u autora

2016 Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí 5/2015 

© SOA Praha, SOkA Praha-východ, SOkA Praha-západ, Oblastní muzeum Praha-východ, Městské muzeum Čelákovice a Regionální muzeum Jílové

studie s Vladimírem J. Mrvíkem, hamfestní dvůr Limuzy, dostupná ve středočeských archivech a muzeích

Zde naleznete recenzi knihy Klepec - vrch na Kolínsku od Milana Holečka

2015 Toulavá kamera 20                                            

2014 Tismice - Kulturní dědictví obce 

© Frextag & Berndt

kolektiv autorů, foto a korektury kapitola Hradešín, 240 stran

dostupná po celé ČR

© Obec Tismice 

románský kostel a jeho stavební vývoj, tismická madona a poutní tradice, inventář, 26 stran

dostupná na Oú Tismice, dotisk  

2009 Drobné památky v Úvalech a okolí

© Klub přátel historie a přírody Úval a okolí

129 sakrálních a profánních památek 14 obcí Úvalska

256 stran, VYPRODÁNA

Zde naleznete 2 recenze knihy Drobné památky v Úvalech a okolí od PhDr. Karin Pátrové, Ph.D. a Mgr. Tomáše Heriana

2007 Památky středních Čech 2/2007

2007 Zlatá 650 let                       

© Národní památkový ústav

společná studie o kamenném mostku přes Výmolu u Škvorecké obory

dostupná na NPÚ a archivech

© Obec Zlatá

kolektiv autorů pod vedením Jana Psoty, historie totožná s informační tabulí, erby, 16 stran

VYPRODÁNA

2007 Přírodní památka Klepec  

© Obec Přišimasy a Tismice

průvodce totožný s panely naučné stezky, 8 stran

dostupná na Oú Přišimasy a Oú Tismice

2007 Okolí Prahy 1. Průvodce po Čechách, Moravě, Slezsku

2005 Z historie a současnosti obce Hradešín         

2004 Úvaly v průběhu staletí    

© Soukup & David

kolektiv autorů, příprava textů a podkladů příloha Škvorec, korektury, 192 stran, 3. vydání

dostupná po celé ČR a na ÚMě Škvorec 

© Obec Hradešín

kolektiv autorů pod vedením Karla Svobody, editorské práce, korektury, podklady, 12 stran

dostupná na Oú Hradešín, dotisk (2. pozměněné vydání)

© Město Úvaly

kolektiv autorů pod vedením Vladislava Procházky, popisuje i historii panství, kapitoly Klepec, Škvorec, Hradešín, 328 stran

dostupná na MěÚ Úvaly

Zde naleznete stránku věnovanou městysi Škvorci v Průvodci, kde se např. poprvé objevily osobnosti Čeněk Tonder nebo Vilém Obstcírer


PŘEHLED

Publikace

 • PSOTA, Jan et al. Pátrání po hrdinech. Regionální publikace obcí ke 100. výročí republiky (2018) ISBN: 978-80-270-4318-7
 • PSOTA, Jan. Dějiny Tuklat a Tlustovous (2017) ISBN: 978-80-270-1573-3
 • PSOTA, Jan. Historie domů Rostoklat a Nové Vsi II (2017) ISBN: 978-80-270-1320-3
 • PSOTA, Jan. Břežany II a jejich historie (2016) ISBN: 978-80-260-9694-8
 • PSOTA, Jan et al. Klepec. Vrch na Kolínsku (2016) ISBN: 978-80-260-9319-0
 • PSOTA, Jan a Martina ZDRAŽILOVÁ. Tismice. Kulturní dědictví obce (2014) ISBN: 978-80-260-5625-6
 • PSOTA, Jan et al. Drobné památky v Úvalech a okolí (2009) ISBN: 978-80-254-3000-2   (dvě recenze, 2. místo v soutěži Má Vlast 2009)
 • PSOTA, Jan et al. Zlatá. 650 let (2007)
 • PSOTA, Jan. Přírodní památka Klepec (2007) ISBN: 978-80-254-0870-4

Spolupráce

 • HAVLÍNOVÁ, Ivana. Liblice. Od počátku po současnost (2018) ISBN: 978-80-270-3912-8
 • MARŠÁL, Josef, PODHORSKÝ, Marek a Iveta TOUŠLOVÁ. Toulavá kamera 20 (2015) ISBN: 978-80-7445-162-1
 • SVOBODA, Karel et al. Z historie a současnosti obce Hradešín (2007) - rozšířená reedice
 • DAVID, Petr et al. Okolí Prahy 1. Průvodce po Čechách, Moravě, Slezsku (2007) ISBN: 978-80-86899-14-5
 • SVOBODA, Karel et al. Z historie a současnosti obce Hradešín (2005)
 • NEURALGEN, Pavel Stanislav. Sonáta pro Jendu Halašku aneb Sborník básní od Fleků I. (2005)
 • PROCHÁZKA, Vladislav et al. Úvaly v průběhu staletí (2004) ISBN: 80-239-2639-X

Studie

 • MRVÍK, Vladimír Jakub a Jan PSOTA. Neznámý hamfestní dvůr (čp. 5) v Limuzích - příspěvek k poznání sociálních a rodinných vazeb lokálních elit v raném novověku. In Studie a zprávy 5. 2015 (2016)
 • JIRÁK, Matouš. Jubilejní památníky knížete Jana II. z Lichtenštejna v revírech Lesního úřadu Nové dvory. In Studie a zprávy 3. 2013 (2014)
 • KIBIC, Karel ml. a Michaela ZEMKOVÁ. Ke stvební historii kostela sv. Martina v Rostoklatech. In Památky středních Čech 1. 2009 (2009)
 • PSOTA, Jan, BEDNÁŘ Milan a Jiří JINDŘICH. Kamenný most přes Výmolu u Škvorecké obory. In Památky středních Čech 2. 2007 (2007)
 • PSOTA, Jan. Hradešínské jubileum. O založení kostela v Hradešíně. In Historický sborník města Úvaly 2005 (2006)

V případě zájmu nebo dotazů na některý z titulů můžete využít kontaktní formulář: Kontakt