Sem vložte podnadpis

DEN ZEMĚ NA KLEPCI

Den Země na Klepci se zapsal do historie jako skutečný, nikoli jen projektový mezník, který položil základní kámen k obnovení tradice místního setkávání. V průběhu let se z původně jednorázové akce stala regionálně-kulturní slavnost, která inspirovala jiné obce a organizace v pořádání podobných akcí.                                            Jan Psota, 2016