Sem vložte podnadpis

Jan Psota (*1983)

Publicista, grafik a kronikář

Regionální historií Českobrodska se zabývám od středoškolských studií (1999). Od roku 2004 jsem publikoval, editoval nebo se autorsky podílel na 16 knižních titulech a drobných tiscích. Nejhodnotnějšími publikacemi se stala kolektivní regionální díla Drobné památky v Úvalech a okolí (2009) nebo Klepec - vrch na Kolínsku (2016).

Od roku 2004 najdete mé jméno pod 150 populárně-naučnými a vlastivědnými články v lokálním i regionálním tisku, ale i u recenzovaných studií v odborné literatuře. Jsem autorem a výtvarníkem 50 informačních panelů a naučných stezek na Českobrodsku. Z těch zasluhují zmínku NS Zahrady (2008), NS Údolím Šembery (2011), NS Cesty které nás spojují (2011) nebo NS Štolmíř (2013). 

Jako organizátor či koordinátor stojím za stovkou kulturně-společenských akcí a slavností na Českobrodsku, z nichž doznaly velkého úspěchu například tradice Den Země na Klepci (od 2007), Škvorecký jarmark (od 2008) nebo Svatováclavské slavnosti v Limuzích (od 2009), které se mi podařilo založit.

Dlouhodobě jsem působil jako obecní kronikář, zaměřený na digitalizaci dochovaných kronik; na Hradešíně 2005-2008, ve Škvorci 2007-2012 a v Rostoklatech od 2007-2018.

Dnes se věnuji publicistice, grafické tvorbě a aktivní účasti na kulturních akcích. Na základě vlastních poznatků se mi podařilo posunout nejstarší písemné zmínky u obcí Vrátkov 1381 (2011) a Břežany II 1305 (2016).

Roku 2016 jsem byl jmenován rodinou Salvatore-Eremeeff kastelánem zámku Savoia ve Škvorci, kde jsem v letech 2010-2018 provedl na 3 000 návštěvníků.