Sem vložte podnadpis

SPOLKY

Spolková činnost patří rovněž mezi jednu z mých aktivit pro veřejnost. Poprvé jsem se k této dobrovolnické činnosti dostal na podzim roku 2004, kdy se Hradešín připravoval na výrobu obecních symbolů. Díky objevu obecní komunální pečeti z 1. poloviny 19. století v Okresním archivu v Kolíně se návrhy znaku obohatily o další významný atribut obce. Byla to také první spolupráce obce a Spolku pro obnovu a rozvoj obce Hradešín. Za léta jsem se stal aktivním garantem v několika spolcích, produkujících činnost v pořádání a koordinování kulturních akcí až po řešení projektů a dotačních titulů. Na této stránce najdete spolky, kde jsem aktivně působil nebo působím doposud. Asi nikoho nepřekvapí, že jsem workoholik (blázen), který nezůstane dlouho stát na jednom místě.

Spolek pro obnovu a rozvoj obce Hradešín, o. s.

Občanskou iniciativu založili po schválení stanov Ministerstvem vnitra 19. ledna 2005 Mgr. Miloslav Oliva, Antonín Brabec, Pavel Běloch, Jakub Oliva a Jan Psota. První aktivitou spolku byla součinnost s obcí na tvorbě obecního znaku - zpracování, vedení a vyhlášení ankety o volbě jednoho z návrhů heraldika Stanislava Kasíka. K dalším činnostem patřila významná participace na oslavách tisíciletí 10. září 2005, u nichž se podařilo zaktivovat hradešínskou mládež. Dále stojí za zmínku vydávání čtvrtletníku "Dobrý den...", nebo pořádání koncertů komorní hudby v kostele sv. Jiří. V neposlední řadě také spolek realizoval roční projekt "Po spirále času", díky němuž došlo k výtvarnému zapojení základních a mateřských škol, ale i vzniku kulturních akcí v podobě mezníků "Od svatého Donáta ke svatému Jiří" (2006) a "Den Země na Klepci" (2007). Druhá z akcí se stala díky komunitnímu zapojení obcí, spolků a škol jednou z nejvýznamnějších tradičních akcí na Českobrodsku. Roku 2009 jsem činnost ve spolku ukončil. Spolek obnovil svou aktivitu roku 2017 s odlišným zaměřením.


Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, o. s.

Na podzim roku 2005 se v Městském domu dětí a mládeže utvořila pracovní skupina ve složení RSDr. Vítězslav Pokorný, Ing. Vladislav Procházka, Jiří Štork, Jan Psota a nakonec i Jitka Pokorná, aby založili novou občanskou iniciativu v Úvalech. Klub byl schválením stanov 24. listopadu 2005 registrován a na ustavujícím zasedání 18. února 2006 došlo ke zřízení historické (Jan Psota) a ekologické sekce (Petr Urban). Mezi činnosti patří naučné vycházky po památkách a přírodních zajímavostech ve městě a v regionu, výsadba stromořadí, péče o památky (socha Jana Nepomuckého, Hanušův kříž, kamenný mostek u Škvorecké obory), který byl z iniciativy Klubu 9. března 2007 prohlášen nemovitou památkou a zrekonstruován. Jednou z nejvýznamnějších činností obou sekcí byla publikační činnost: Historický sborník Úvaly 2005 (2006), úspěšná publikace Drobné památky v Úvalech a okolí (2009), nebo neméně úspěšná kniha Přírodní park Škvorecká obora - Králičina (2010). Roku 2010 jsem činnost ve spolku ukončil.


MAS Pošembeří - Region Pošembeří, o. p. s.

V letech 2007-2009 jsem pracoval v Programovém výboru MAS jako jeho místopředseda. V období mé funkce jsem se roku 2007 aktivně spolupodílel na přípravách Výjezdní komise cestovního ruchu Rady Středočeského kraje (Sibřina, Škvorec, Hradešín, Tismice, Český Brod), zpracování grafiky a map pro (SPL) Strategický plán Leader (2008), zúčastnil jsem se také tvorby fichí a SWOT analýzy. Roku 2009 jsem vzhledem k časovým nárokům na funkci místopředsedy v PRV MAS rezignoval.


Spolek Život pod Klepcem (Limuzy)

Během roku 2010 se v Limuzích zformovala nová občanská iniciativa a přípravný výbor ve složení: Jaroslav Páviš, Jan Bouda a Hana Nevoralová, kteří na počátku roku 2011 založili nové sdružení, jehož jsem se stal téhož roku členem. Spolupráci s limuzskými zahájila tvorba informační tabule roku 2009. Hlavní činností Života pod Klepcem je pořádání akcí pro děti a mládež v Limuzích. Od roku 2011 se ŽPK každoročně účastní regionální akce Den Země na Klepci. Nejvýznamnější akcí ŽPK jsou Svatováclavské slavnosti (zal. 2009), na nichž se každoročně prezentují nové aktivity: ukládání kopií listin do makovice kapličky (2011), usazení dřevořezu patrona kapličky (2012), výstava historických map a legendy sv. Václava (2013), objevy usedlých šlechtických rodin (2014), neznámý hamfest (2015) a stálicemi jsou soutěžní ochutnávka jablečných moučníků, výstava kopií pamětních listin uložených v makovici, ukázky řemesel a dílničky. Roku 2013 byly slavnosti propojeny s putovní regionální akcí Limuzské jabkobraní. Sluší se uvést i pořádání petanque, drakiád či tábornických nocí pod převisem. V roce 2017 jsem ve spolku z profesních důvodů ukončil ve činnost. Spolek působí v Limuzích dodnes a spolupracuji s ním dále jako externista.


PRO II, z. s. (Břežany II)

Roku 2016 jsem se v Břežanech II zúčastnil založení nové občanské iniciativy PRO II, která se pokouší rozvíjet obzory a činnost obyvatel v pořádání sportovně-dovednostních aktivit a kulturních akcí pro všechny věkové kategorie. Spolek se v roce 2017 aktivně účastnil regionální kulturní akce Den Země na Klepci nebo Svatováclavských slavností v Limuzích, ale realizoval také několik kulturních a naučných akcí pro děti a mládež v místě svého působiště. Roku 2017 jsem činnost z profesních důvodů ve spolku ukončil. Více informací zde: https://proii.webnode.cz/ 


Spolek sousedů (Škvorec)

Roku 2017 jsem se ve Škvorci podílel na založení nové občanské iniciativy Spolek sousedů, která se pokouší rozhýbat pomyslná soukolí v oblasti kulturní a zájmové činnosti v nečinném městečku. Dne 19. ledna 2018 jsem byl jednomyslně zvolen místopředsedou spolku. 31. října 2018 jsem byl nucen po vydání regionální publikace Pátrání po hrdinech ze Spolku sousedů vystoupit a ukončit spolupráci. Více informací zde: https://www.spoleksousedu.cz/ 


Klub přátel historie a přírody Úval a okolí, z. s. (Úvaly)

Roku 2017 jsem se po 7 letech na žádost přátel vrátil do Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí, abych se ho pokusil obnovit, aktivovat jeho členy, nabrat členy nové a navázat na bohatou činnost. 30. listopadu 2017 jsem byl zvolen předsedou Klubu. Roku 2018 proběhla transformace sdružení na spolek. Úvaly mají vysoký potenciál a domnívám se, že mohu a dokážu společně se staronovou členskou základnou přispět k zajímavé činnosti a kulturnímu vyžití města, nebo se aktivně zapojit do řešení zbrusu nového regionálního literárního projektu.